Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Lê Công An - Lê Thị Phú - Hương Chữ
Ngày cập nhật 19/07/2020

Ngày 03/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 911418 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 25/11/2005 cho ông, bà Lê Công An - Lê Thị Phú sử dụng tại:

  • Thửa đất số: 73/2; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 430 m2;

- Địa chỉ thửa đất: Cụm 2, La Chữ, xã Hương Chữ.

  • Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 430 m2

        + Sử dụng chung: Không m2

  • Mục đích sử dụng đất: + Đất ở tại nông thôn (ONT): 430 m2

                                 + Đất vườn trồng cây lâu năm khác (LNK): 0 m2

  • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lý do thu hồi: Theo thông báo số 2065/TB-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thị xã Hương Trà về kết quả thẩm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Gạo và ông, bà Lê Công An - Lê Thị Phú, trú tại phường Hương Chữ.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.700