Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Gạo - Hương Chữ
Ngày cập nhật 19/07/2020

Ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 603 /QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092449 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 20/10/1992 cho bà Lê Thị Gạo sử dụng tại:

  • Thửa đất số: 407; Tờ bản đồ số: 09; Diện tích: 420 m2;

- Địa chỉ thửa đất: Cụm 2, La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà (nay là TDP 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà).

  • Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 420 m2

        + Sử dụng chung: Không m2

  • Mục đích sử dụng đất: Đất ở và đất vườn.
  • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lý do thu hồi: Theo thông báo số 2065/TB-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thị xã Hương Trà về kết quả thẩm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Gạo và ông, bà Lê Công An - Lê Thị Phú, trú tại phường Hương Chữ.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 201