Tìm kiếm thông tin
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 26/07/2020

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, thị xã Hương Trà có 01 tập thể và 01 cá nhân. Cụ thể:

 

I. Tập thể: Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân.

II. Cá nhân: Ông Trần Ngọc Huyến, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Trà

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 111