Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã về tiến độ xây dựng cơ bản và công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất
Ngày cập nhật 17/10/2020

Vào ngày 06/10/2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp với các ngành và địa phương để soát xét tiến độ xây dựng cơ bản, công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020 và chuẩn bị kế hoạch năm 2021; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng; công tác chuẩn bị kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và các nội dung quan trọng khác, do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại phiên họp, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo về tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất 10 tháng đầu năm 2020; các tồn tại, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo. Sau khi nghe ý kiến của các địa phương và các thành viên dự họp, thay mặt Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

1. Về công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất: Tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn để đầu tư phát triển trong bối cảnh chung của nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh, cụ thể:

- Trung tâm PTQĐ tập trung phối hợp với UBND các xã, phường và các ngành liên quan thị xã và các ngành cấp tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất các khu đất sau: Khu quy hoạch đất ở kết hợp dịch vụ tại TDP Bồn Phổ, phường Hương An (26 lô) phấn đấu đưa ra đấu giá vào cuối tháng 10/2020; Khu quy hoạch vùng Lai Bai, TDP Long Hồ Thượng, phường Hương Hồ (24 lô) phấn đấu đưa ra đấu giá trước ngày 15/11/2020; các khu quy hoạch: Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong (41 lô), tái định cư Bố Chi giai đoạn 2, phường Hương Văn (18 lô), xen ghép TDP La Chữ Thượng, phường Hương Chữ (2 lô), các lô xen ghép tại xã Hương Vinh (13 lô), tái định cư Hải Dương 3 (20 lô): phấn đấu đưa ra đấu giá trong tháng 12/2020.

- Đối với hạ tầng các khu dân cư do Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã làm chủ đầu tư (Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chữ, phường Hương An; hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và Địa Linh, xã Hương Vinh): Ban QLDA khẩn trương làm việc với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các khu trên (san lấp mặt bằng, hệ thống điện, nước, đường giao thông...); đồng thời phối hợp với Trung tâm PTQĐ, các ngành liên quan thị xã và các ngành cấp tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất để đưa quỹ đất ra đấu giá trong tháng 1/2021.

          - Đối với các khu xen ghép tại thôn giáp Trung (9 lô), Giáp Đông (7 lô): yêu cầu UBND xã Hương Toàn khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển phòng Quản lý đô thị thẩm định trước ngày 15/10/2020 (theo nội dung hướng dẫn của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Công văn số 317/QLĐT-QH ngày 03/9/2020).

- Đối với khu quy hoạch xen ghép TDP 7, phường Tứ Hạ: yêu cầu UBND phường Tứ Hạ khẩn trương làm việc với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, đồng thời phối hợp với Trung tâm PTQĐ, các ngành liên quan thị xã và các ngành cấp tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá trong tháng 12/2020. Ngoài ra, UBND phường Tứ Hạ tổ chức cắm mốc ranh giới lô đất bỏ đấu tại TDP 3 để bàn giao cho Trung tâm PTQĐ lập các thủ, tổ chức đấu giá trong tháng 12/2020.

- Đối với 3 lô xen ghép TDP Giáp Thượng, phường Hương Văn; 1 lô xen ghép vùng Đạt Dài, phường Hương Vân; 1 lô xen ghép TDP 4, phường Tứ Hạ: yêu cầu Trung tâm PTQĐ phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, tổ chức đấu giá vào cuối tháng 10/2020.

- Đối với các khu đất còn lại nằm trong kế hoạch hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2020: yêu cầu Trung tâm PTQĐ, UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

* Về việc chuẩn bị quỹ đất đấu giá trong năm 2021 và các năm tiếp theo:  UBND các phường, xã khẩn trương rà soát các khu đất có khả năng sinh lợi cao, đối chiếu với các quy hoạch liên quan để xây dựng kế hoạch đấu giá đất trong năm 2021và các năm tiếp theo, báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/10/2020 (qua Trung tâm Phát triển quỹ đất). Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Tài chính – Kế hoạch lên lịch đi kiểm tra thực địa các khu đất do các xã, phường đăng ký để xây dựng kế  hoạch tổ chức thực hiện công tác thu tiền sử dụng đất trong năm 2021 và các năm tiếp theo, hoàn thành trước 31/10/2020.

2. Về đầu tư Xây dựng cơ bản, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư:

- Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã giao làm chủ trương đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất đấu giá (khu quy hoạch thôn La Khê và Địa Linh, xã Hương Vinh; khu quy hoạch TDP Thanh Chữ, phường Hương An)

- UBND các xã, phường tích cực vào cuộc, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc về công tác GPMB tạo quỹ đất sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB theo kế hoạch, kịp thời, tránh mưa lũ, đặc biệt là các công trình trọng điểm của trung ương, của tỉnh và thị xã (Cao tốc Cam Lộ - La Sơn; điện 500 KV; đường Nguyễn Trọng Nhân; đường Thuận Thiên; đường Dinh; đường Dương Bá Nuôi; đường quy hoạch số 4, phường Hương Văn; đường Tứ Hạ - Hương Vân giai đoạn 2…)

- Các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2020 và các văn bản của tỉnh, của thị xã về việc tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

- Về quyết toán dự án hoàn thành: UBND cấp xã, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quản lý; Phòng Quản lý đô thị thị xã bố trí lịch và thông báo cho các chủ đầu tư về kế hoạch đi thực địa kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định; hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

3. Công tác PCTT và TKCN:

* Về khắc phục hậu quả cơn bão số 5: Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục rà soát hệ thống cây xanh, kiểm tra hệ thống điện và các vật liệu, cành cây gãy đỗ còn vướng mắc trên cao…; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân để hỗ trợ khắc phục kịp thời nhằm chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

* Về công tác PCTT và TKCN năm 2020:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về công tác PCTT và TKCN năm 2019, đặc biệt là cơn bão số 5 vừa qua để triển khai nhiệm vụ năm 2020 nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân, trong đó lấy công tác phòng là chính, chủ động xây dựng kế hoạch PCTT - TKCN theo phương châm 4 tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao chủ động theo dõi thông tin, xây dựng tin bài để tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước, trong và sau thiên tai, bão, lụt xảy ra.

4. Một số công việc khác:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Chương trình công tác năm, quí, tháng của Ủy ban nhân dân thị xã, chức năng nhiệm vụ đã được phân công và tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch làm việc cho các tháng còn lại (chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và hướng xử lý cho từng công việc; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, công chức theo dõi, tham mưu từng công việc cụ thể; thời gian, tiến độ, khối lượng…) định kỳ họp cơ quan, đơn vị (tuần, tháng) để quán triệt, bàn hướng xử lý và xếp thứ tự ưu tiên cho từng đầu công việc có kiểm tra, giám sát và đưa vào chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm.

- UBND các phường, xã phối hợp với Đội Quy tắc đô thị thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng trái phép lều, quán, nhà ở, nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thị xã; tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch xã hội hóa về việc lắp đặt các dụng cụ thể dục cộng đồng trên địa bàn.

 - Phòng Nội vụ thị xã chủ trì, phối hợp với phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDA ĐTXD khu vực tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch tổ chức tập huấn cho UBND các xã, phường (Chủ tịch, kế toán, công chức địa chính – xây dựng...) về các chuyên đề: công tác đầu tư – xây dựng; công tác quản lý, điều hành ngân sách; công tác quản lý đất đai – tài nguyên môi trường.

- Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã Văn bản đề nghị cơ quan quản lý đường quốc lộ 1A về việc chỉnh trang, thay mới dải phân cách hư hỏng do tai nạn giao thông gây ra và vệ sinh môi trường trên tuyến đường quốc lộ 1 A và tuyến đường tránh Huế đi qua địa bàn thị xã.

- Về chuẩn bị kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030: các ngành và Ủy ban nhân dân các phường, xã trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương khẩn trương lập báo cáo đề xuất gửi về phòng Tài nguyên – Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã.

- Phòng Kinh tế thị xã chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp Huế xây dựng kế hoạch khảo sát, đề xuất phương án phát triển cây ăn quả vùng gò đồi thị xã Hương Trà.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Ngô Đình Đức - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.089.513
Truy câp hiện tại 778