Tìm kiếm thông tin
Hỗ trợ các phương tiện, dụng cụ phòng chống bão lụt
Ngày cập nhật 01/11/2020

Nhằm kịp thời hỗ trợ các phương tiện, dụng cụ phòng chống bão lụt và khắc phục thiệt hại sau bão lụt cho các địa phương; ngày 27/10/2020, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc phân bổ hàng hóa, vật tư, trang thiết bị từ nguồn Trung ương, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các tổ chức JICA, AHA xuất cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt cho các địa phương, đơn vị (phụ lục chi tiết kèm theo).

 

Theo đó, các đơn vị, địa phương tiếp nhận hàng hóa, vật tư, trang thiết bị quản lý, sử dụng và bảo quản theo đúng quy định; định kỳ báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị xã để theo dõi, quản lý.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Bê - phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 1.843