Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn
Ngày cập nhật 01/11/2020

Để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. UBND thị xã đã ban hành Quyết định về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án trên, cụ thể các Quyết định như sau:

 

Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, bà Nguyễn Văn Trung - Ngô Thị Yến

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Huệ - Hương Xuân

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Xâng – Nguyễn Thị Chắc - Hương Xuân.

Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Lài - Hương Xuân.

Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Phan Bá Túc – Ngô Thị Hoá - Hương Xuân.

(Đính kèm các Quyết định)

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 1.815