Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”
Ngày cập nhật 21/11/2020

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2910 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” do ông Christopher Philip Harold Thomas (quốc tịch Úc) tài trợ với những nội dung sau:

 

1. Tên dự án: Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

2. Nhà tài trợ: Ông Christopher Philip Harold Thomas (quốc tịch Úc).   

3. Địa bàn thực hiện dự án:

- Xóm Sáo, xã Điền Hải, huyện Phong Điền;

- Thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền;

- Làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà;

- Làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang;

- Thôn Hòa An, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc.

4. Mục tiêu của dự án: Nhằm thúc đẩy du lịch bền vững bằng việc trao quyền cho phụ nữ, qua đó góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa thông qua nghiên cứu, ghi chép và sử dụng văn hóa địa phương tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

5. Các hoạt động chính của dự án:

- Hoạt động 1: Tập huấn cho phụ nữ địa phương cách gìn giữ và quảng bá truyền thống – văn hóa vùng đầm phá, qua đó, nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ trong đời sống, công việc

- Hoạt động 2: Tổ chức thực địa tại 05 địa phương để nghiên cứu, ghi chép về văn hóa, lịch sử của cộng đồng sinh sống tại đầm phá.

- Hoạt động 3: Xuất bản 200 ấn bản sách in và điện tử 100 trang, 1000 tập Brochure và điện tử, về tổng hợp các thông tin về văn hóa, lịch sử về vùng đầm phá.

- Hoạt động 4: Tổ chức buổi phát hành ấn phẩm và phân phát các ẩn phẩm cho cộng đồng sinh sống tại đầm phá, chính quyền địa phương và các tổ chức du lịch..

6. Tổng vốn dự án: 33.339 AUD (Ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi chín Đô la Úc), tương đương 562.600.000 VNĐ (Năm trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm nghìn tám trăm năm mươi đồng chẵn), trong đó:

- Vốn viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của Ông Christopher Philip Harold Thomas là 20.976 AUD (Hai mươi nghìn chín trăm bảy mươi sáu Đô la Úc), tương đương 354.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tư triệu đồng chẵn).

- Vốn đối ứng: 12.363 AUD (Mười hai nghìn ba trăm sáu mươi ba Đô la Úc), tương đương 208.600.000 VNĐ (Hai trăm lẻ tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) (sử dụng cơ sở vật chất hiện có và ngày công lao động của Trung tâm nghiên cứu phát triển và đồng kiến tạo tri thức; không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước).

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2020 đến 31/8/2021.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tiếp nhận và thực hiện dự án: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng kiến tạo tri thức (CKC) tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 2.084