Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 30/12/2020

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức phường Tứ Hạ.

 (Có file Quyết định kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.127.168
Truy câp hiện tại 559