Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi giao ban soát xét các công việc còn tồn đọng và triển khai nhiệm vụ khối kinh tế
Ngày cập nhật 21/01/2021

Ngày 11/01/2021, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với các ngành khối kinh tế nhằm soát xét các công việc còn tồn đọng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021; do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân thị xã đã nghe lãnh đạo của các phòng, ban báo cáo các tồn tại vướng mắc trong năm 2020 và nhiệm vụ thực hiện trong các tháng đầu năm 2021. Thay mặt Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì cuộc họp kết luận:

1. Về công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp thị xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường phát huy tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan, công sở, trường học, đường làng, ngõ xóm…để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đồng thời, phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân diệt cây mai dương trên địa bàn thị xã.

- Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã Văn bản đề nghị cơ quan quản lý đường Quốc lộ 1A về việc chỉnh trang, thay mới dải phân cách hư hỏng và dọn dẹp vệ sinh tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị xã.

- Đối với các cơ sở nhà, đất do các Công ty, Xí nghiệp giải thể chuyển giao trên địa bàn phường Tứ Hạ (Khu tập thể Ngoại thương, Khu Than bùn, Kho lương thực cũ): Giao trách nhiệm phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND phường Tứ Hạ lập hồ sơ thanh lý tài sản trên đất tại các cơ sở trên theo quy định. Trước mắt, UBND phường Tứ Hạ khẩn trương cho tháo dở các tài sản đã xuống cấp có nguy cơ sập đổ; tổ chức vệ sinh môi trường, phát dọn cây cối góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị.

- Đối với cơ sở nhà đất tại TDP 9, phường Tứ Hạ (công ty Vật tư cũ): giao trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã làm việc với Công ty TNHH Tân Bảo Thành yêu cầu công ty tháo dỡ tài sản, di dời các vật tư, trang thiết bị tại khu đất trên; đồng thời, tổ chức vệ sinh môi trường, phát dọn cây cối.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 20/01/2021.

 

2. Về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Đối với các công trình khởi công mới trong năm 2021, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tổ chức giải phóng mặt bằng, đăng ký kế hoạch sử dụng đất để tổ chức đấu thầu và khởi công trong quí I/2021. Phòng Quản lý đô thị tập trung nhân lực tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình, dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc nhà nước tổ chức làm việc với các chủ đầu tư rà soát tất cả các công trình đã được phân bổ vốn trong năm 2020 và tiến độ giải ngân của các dự án trên; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã xử lý trước 25/01/2021.

3. Về đấu giá thu tiền sử dụng đất:

- Để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát và thực hiện các nội dung công việc được giao tại Công văn số 209/UBND-PTQĐ ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về quy trình, thời gian và các bước thực hiện đối với quỹ đất phân lô để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, Trung tâm PTQĐ khẩn trương phối hợp phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, phường đi thực địa, kiểm tra để xử lý dứt điểm các vướng mắc từ khâu quy hoạch, đo đạc bản đồ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, thu hồi đất, giao đất, đầu tư hạ tầng, xác định giá, đấu giá để rút ngắn thời gian thực hiện.

- Đối với các khu quy hoạch đất ở đã được UBND thị xã thống nhất chủ trương và phân bổ vốn đầu tư hạ tầng (Khu quy hoạch dân cư TDP La Khê, Địa Linh, xã Hương Vinh; khu quy hoạch TDP Thanh Chữ, phường Hương An; khu Bố Chi phường Hương Văn; khu quy hoạch Thanh Phước, xã Hương Phong, khu quy hoạch TDP 7, phường Tứ Hạ) yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa quỹ đất vào đấu giá trong quý I/2021.

- Đối với các khu quy hoạch đất ở xen ghép đã lấy ý kiến Sở Xây dựng về tổng mặt bằng và bản vẽ quy hoạch phân lô, yêu cầu phòng Quản lý đô thị tổng hợp danh sách các khu quy hoạch trên báo cáo UBND thị xã trước ngày 20/01/2021.

4. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ban QLDA ĐTXD khu vực, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thị xã; đặc biệt các công trình trọng điểm của trung ương, của tỉnh và của thị xã (cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường trả tránh 12 B Hương Hồ, đường Tứ Hạ - Hương Vân, Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế và các dự án khởi công mới trong năm 2021)

5. Một số công việc khác:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương tổ chức tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; hoàn thành trong tháng 01/2021.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã, UBND các xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước về các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian tới.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã làm việc với Ban QLDA ĐTXD khu vực, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư rà soát, bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đối với các công trình khởi công mới năm 2021, kể cả các công trình chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình dự án.

- Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã Văn bản chỉ đạo các địa phương về công tác quản lý nghĩa trang, nghĩa địa; đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, đề xuất thị xã lập quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa tại các địa phương để phục vụ nhu cầu an táng của người dân.

- Phòng Kinh tế thị xã chủ động theo dõi tình hình thời tiết và các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân để tham mưu thị xã chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh (giống, làm đất, tiêu úng..) đảm bảo khung lịch thời vụ.

- Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các khu quy hoạch đất ở (khu La Khê, Địa Linh xã Hương Vinh; Khu Thanh Chữ, phường Hương An) và các hồ sơ thủ tục liên quan để đưa quỹ đất ra đấu giá trong quí I/2021.

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu thị xã Văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thị xã theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chấp hành nghiêm túc về đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc giải quyết trực tiếp các thủ tục hành chính với người dân.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Ngô Đình Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 262