Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Ngày cập nhật 25/01/2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50 /QĐ-UBND về việc phân bổ số tiền 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng) kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh phát sinh sau ngày 31/5/2017 thực hiện trong năm 2021 cho 442 hộ, gồm 83 hộ xây mới và 359 hộ cải tạo, sửa chữa.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 288