Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 25/01/2021

Ngày 18 tháng  01 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  118 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 01 cá nhân thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 2020 (có danh sách kèm theo).

 

I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Thị ủy Hương Trà;

2. Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà;

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà;

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà;

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà;

7. Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà;

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà;

9. Thanh Tra thị xã Hương Trà;

10. Ủy ban nhân nhân dân xã Hương Bình, thị xã Hương Trà;

11. Ủy ban nhân nhân dân phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

 II. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

* Tập thể

1. Văn phòng Thị ủy Hương Trà;

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà;

3. Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà;

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà;

5. Thanh tra thị xã Hương Trà.

* Cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 236