Tìm kiếm thông tin
Xử lý kỷ luật đối với viên chức bà Trần Thị Ngọc Huê
Ngày cập nhật 03/02/2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc xử lý kỷ luật đối với viên chức. Cụ thể: Xử lý kỷ luật bà Trần Thị Ngọc Huê, Giáo viên Trường Mầm non Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Hình thức: Buộc thôi việc.

Lý do: Tự ý nghỉ việc (vi phạm Những việc viên chức không được làm - Luật Viên chức và Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

 

Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.693