Tìm kiếm thông tin
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
Ngày cập nhật 28/02/2021

Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã xảy ra 40 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) tại 14 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, buộc phải tiêu hủy trên 100.000 con gia cầm. Nguy cơ dịch CGC A/H5N1 và A/H5N6 tiếp tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao.

 

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, UBND thị xã đã ban hành Công điện số 02/ CĐ-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân liên quan đến chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển gia cầm thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các phường, xã          

- Tổ chức thống kê, rà soát kỹ các trang trại, các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn, yêu cầu người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin CGC cho đàn gia cầm.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.

- Tổ chức tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo
đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ; thường xuyên rà soát, tiêm phòng
bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng.

2. Phòng Kinh Tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Phối hợp với UBND các phường, xã chủ động tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các trường hợp dương tính với vi rút CGC, các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng. 

- Tham mưu UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, đánh giá sự sẵn sàng phòng, chống dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống dịch CGC tại các phường, xã.

- Phối hợp Trung tâm y tế thị xã để triển khai các hoạt động phòng, chống các chủng vi rút CGC có khả năng lây sang người.

3. Phòng Y tế, Trung tâm y tế thị xã

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1 và các loại CGC khác trên người, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; đảm bảo đủ cơ số trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch ở các tuyến; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch CGC lây từ gia cầm sang người.

4. Trung tâm Văn hóa- Thông tin & Thể thao

Phối hợp với phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng, chống dịch CGC để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.

5. Phòng tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch CGC theo quy định trên cơ sở đề xuất của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp  để các hoạt động phòng, chống dịch được triển khai có hiệu quả.

 6. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm: Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật trong chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm; chấp hành kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan chuyên môn. Lưu giữ hồ sơ, sổ sách ghi chép các thông tin cần thiết để truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm khi cơ quan chức năng yêu cầu; chấp hành tiêm phòng định kỳ vắc xin cúm gia cầm theo quy định.

 

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.801