Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tập huấn kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thị xã năm 2021
Ngày cập nhật 04/04/2021

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch tập huấn kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2021 với những nội dung sau:

 

I. Mục đích

1. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em.

2. Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, hoạt động phối hợp liên ngành triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em.

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kiến thức, kỹ năng bơi lội cho học sinh, kỹ năng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.

II. Nội dung tập huấn

1. Kiến thức chung về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

2. Trang bị các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em và kỹ năng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.

3. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của học sinh.

III.  Số lượng, đối tượng, thời gian, địa điểm tập huấn

1. Số lượng

- Số lượng: 70 - 110 học sinh/trường (Tùy thuộc vào số lượng học sinh và không gian hội trường)

- Số lớp: 05 lớp.

2. Đối tượng: Học sinh lớp 6, lớp 7 của các trường: THCS Nguyễn Đăng Thịnh, THCS Lê Quang Tiến, THCS Đặng Vinh,  THCS Tôn Thất Bách, THCS Trần Đăng Khoa.

3. Thời gian và địa điểm

- Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong 01 ngày, bắt đầu vào lúc 8h00.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 12/4/2021 - 28/4/2021.

IV. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện được chi trong nguồn kinh phí bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của thị xã năm 2021.

V. Tổ chức thực hiện

1.Phòng Lao động - TB và XH thị xã

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường chuẩn bị các nội dung liên quan đến hoạt động tập huấn.

Phối hợp với các trường thống nhất thời gian, địa điểm, số lượng học sinh tham gia đảm bảo chất lượng, hiệu quả tập huấn.

Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan đến tập huấn.

Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn báo cáo chuyên đề.

2.Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.

3.Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã

 Căn cứ Kế hoạch này chỉ đạo các trường học tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về tai nạn thương tích để chủ động phòng ngừa các nguy cơ tai nạn. Có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng bơi lội cho học sinh.

4.UBND các xã, phường: Hương An, Hương Chữ, Hương Vinh, Hương Thọ, Bình Tiến

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các trường triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em phù hợp với tình hình của địa phương.

 Phối hợp, hỗ trợ các trường trong việc chuẩn bị công tác liên quan đến việc tập huấn.

Chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa phương, người dân và gia đình tăng cường công tác quản lý học sinh, thiếu nhi trên địa bàn; tổ chức các hoạt động an toàn, không để xảy ra tai nạn.

5. Các trường: THCS Nguyễn Đăng Thịnh, THCS Lê Quang Tiến, THCS Đặng Vinh,  THCS Tôn Thất Bách, THCS Trần Đăng Khoa

Bố trí thời gian, địa điểm, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tham gia đầy đủ. Bố trí giáo viên, nhân viên phụ trách, quản lý học sinh đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian tổ chức tập huấn.

Chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ công tác tập huấn: hội trường, âm thanh, ghế học sinh và các điều kiện khác liên quan đến tập huấn.

Đăng ký thời gian, địa điểm, số lượng học sinh tham gia tập huấn về UBND thị xã (qua Phòng Lao động - TB&XH thị xã. Địa chỉ: Số 02 Thống Nhất, phường Tứ Hạ) trước ngày 7/4/2021. Mọi chi tiết liên hệ: số điện thoại 0985496000, ptnbich.huongtra@thuathienhue.gov.vn.

 

Ngọc Bích - LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.658