Tìm kiếm thông tin
THÔNG BÁO về việc lựa chọn nhà đầu tư cơ sở hạ tầng thành lập Cụm công nghiệp Bình Thành thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/04/2021

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BCT, ngày 20/11/2020 của Bộ Công thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

 

Căn cứ Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung cụm công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

UBND Thị xã Hương Trà tiếp nhận được Đơn đăng ký Chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Bình Thành của Công ty TNHH Phúc Thịnh, ngày 23 tháng 3 năm 2021.

UBND thị xã Hương Trà tiếp tục thông báo đến các Công ty, Doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm trong  đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp biết để có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm Công nghiệp Bình Thành.

Thời gian tiếp nhận, sau 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo của UBND thị xã trên trang Thông tin điện tử của thị xã Hương Trà.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà ( Tầng 3, trụ sở HĐND và UBND thị xã Hương Trà, 107 Đường Cách mạng tháng Tám, phường Tứ  Hạ, SĐT 0234-3557097).

UBND thị xã Hương Trà thông báo đến các Công ty, Doanh nghiệp được biết.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.410