Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí quản lý, bảo trì đường bộ
Ngày cập nhật 19/04/2021

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh về thu phí quản lý, bảo trì đường bộ, cấp cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã  để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, cụ thể như sau:

 

 

 

 

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt

Danh mục

Tổng mức đầu tư

Số tiền thông báo

Chủ đầu tư

  1.  

Nâng cấp, mở rộng đường kiệt 34 Trường Thi, phường Hương Chữ

1.250

1.100

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã

  1.  

Nâng cấp, mở rộng đường kiệt 1 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ

1.280

1.100

 

Tổng cộng

2.530

2.200

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.429