Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho ngân sách thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 19/04/2021

Ngày  09 tháng 4  năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số774 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn dự phòng, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Hương Trà để hỗ trợ Ban chỉ huy Quân sự thị xã nhằm mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của cán bộ và chỉnh trang cơ sở vật chất tại đơn vị để tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

 

Giao trách nhiệm:

- Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát kinh phí ghi tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định.

- UBND thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.442