Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị hội trường, nhà văn hóa xã để phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn
Ngày cập nhật 19/04/2021

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 452 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 800.00.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho UBND các xã mua sắm trang thiết bị trang bị hội trường, nhà văn hóa xã để phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa xã, cụ thể:

 

UBND xã Bình Tiến:            300.000.000 đồng

UBND xã Hương Thọ:        300.000.000 đồng

UBND xã Hải Dương:          200.000.000 đồng

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.473