Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ)
Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 957 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 190.500.000 VNĐ (Một trăm chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) từ tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế để khuyến khích các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có học lực khá, giỏi tiếp tục nỗ lực rèn luyện học tập thông qua việc cấp học bổng cho các em năm học 2020 - 2021.

 

Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Chỉ thực hiện các hoạt động viện trợ sau khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.292
Truy câp hiện tại 1.109