Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo học kỳ II năm học 2020-2021
Ngày cập nhật 11/06/2021

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  720  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 147.200.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho các trường Mầm non trực thuộc thị xã để hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo học kỳ II năm học 2020-2021. Theo phụ lục đính kèm như sau:

 

 

 

 

 

 

ĐVT: Đồng

STT

Đơn vị

Số tiền được
hỗ trợ/tháng

Số trẻ
 được hỗ trợ

Số tháng
 được hỗ trợ

Số tiền

Ghi chú

1

Mầm non Tứ Hạ

160.000

5

5

4.000.000

 

2

Mầm non Hương Văn

160.000

7

5

5.600.000

 

3

Mầm non Hương Vân

160.000

5

5

4.000.000

 

4

Mầm non Hương Xuân

160.000

8

5

6.400.000

 

5

Mầm non Hương An

160.000

7

5

5.600.000

 

6

Mầm non Hương Chữ

160.000

3

5

2.400.000

 

7

Mầm non Hương Hồ

160.000

14

5

11.200.000

 

8

Mầm non Hương Vinh

160.000

2

5

1.600.000

 

9

Mầm non Hương Toàn

160.000

3

5

2.400.000

 

10

Mầm non Hương Phong

160.000

13

5

10.400.000

 

11

Mầm non Hải Dương

160.000

2

5

1.600.000

 

12

Mầm non Bình Điền

160.000

5

5

4.000.000

 

13

Mầm non Bình Thành

160.000

30

5

24.000.000

 

14

Mầm non Hương Thọ

160.000

3

5

2.400.000

 

15

Mầm non Hương Bình

160.000

2

5

1.600.000

 

16

Mầm non Hồng Tiến

160.000

75

5

60.000.000

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

147.200.000

 

             

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 3.015