Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021
Ngày cập nhật 15/06/2021

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số751/QĐ-UBND về việ trích ngân sách thị xã số tiền: 620.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho phòng Quản lý đô thị thị xã để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã năm 2021. Theo phụ lục chi tiết đính kèm như sau:

 

   

ĐVT: đồng

 

STT

Nội dung công việc

Số tiền

 
 

1

Kiểm tra giao thông đường thủy nội địa

10.000.000

 

2

Khảo sát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT

20.000.000

 

3

Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng năm ATGT

30.000.000

 

5

Kinh phí tuyên truyền ATGT

140.000.000

 

7

Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"

30.000.000

 

8

Lắp đặt pano tuyên truyền ATGT

50.000.000

 

9

Sửa chữa hệ thống biến bảo hư hỏng

150.000.000

 

10

Tổng kết công tác ATGT + Khen thưởng

30.000.000

 

11

Chi hỗ trợ xăng xe, công tác phí, làm đêm thêm giờ

70.000.000

 

12

Trang thiết bị làm việc

30.000.000

 

13

Làm phóng sự tuyên truyền

30.000.000

 

14

Mua sắm trang thiết bị

20.000.000

 

15

Chi khác

10.000.000

 

Tổng cộng

620.000.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 3.047