Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 6/2021 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 17/06/2021

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2021 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2021; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 6/2021 với các nội dung chính sau:

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

 

1

Tiếp tục triển khai kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp

Trung tâm y tế; Phòng Y tế

Đ/c Hà Văn Tuấn;

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 1

2

Làm việc các ngành liên quan đến Bản đồ đo đạc địa chính và công tác GPMB đối với các công trình dự án trên địa bàn thị xã

Phòng TNMT; Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 1

3

Chuẩn bị công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn

Phòng GĐ ĐT

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 1

4

Họp UBND sơ kết 5 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại

Phòng TCKH;

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch và các Phó CT

Tuần 2

5

Họp thông qua quy hoạch (lần 01) đối với Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000)

Phòng QLĐT

Đ/c Chủ tịch và các Phó CT

Tuần 2

6

Đi khảo sát thực địa với các ngành đề xuất làm bãi đúc dầm phục vụ thi công dự án đường HCM đoạn Cam lộ La sơn và bãi tập kết tạm thời đổ thải tại phường Hương Hồ

Phòng TNMT;

Phòng QLĐT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 2

7

Họp triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021

Ban CHQS;

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch và các Phó CT

Tuần 3

8

Khảo sát thực địa liên quan đến địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án cơ sở chế biến gia súc gia cầm

Phòng Kinh tế; Trung tâm DVNN

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

9

Chuẩn bị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phòng Nội vụ; Văn phòng

Đ/c Chủ tịch và các Phó CT

Tuần 3

10

Giao ban xây dựng cơ bản tháng 6

Phòng TCKH,

Ban QLDA

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

11

Giao ban công tác thu tiền sử dụng đất tháng 6

Phòng TCKH,

Phòng TNMT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

12

Giao ban công tác GPMB

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT, Ban QLDA

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

13

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phòng QLĐT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

            Yêu cầu các đồng chí thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 56