Tìm kiếm thông tin
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Ngày cập nhật 16/07/2021

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 20