Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 20/07/2021

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND  về việc trích ngân sách tỉnh từ nguồn dự phòng số tiền 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Hương Trà để hỗ trợ kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

 

Giao trách nhiệm:

Sở Tài chính lập thủ tục thông báo bổ sung kinh phí cho ngân sách thị xã Hương Trà số tiền đã nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà:

- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chủ động chủ động bố trí thêm ngân sách cấp mình để đảm bảo kinh phí tổ chức diễn tập theo kế hoạch; đảm bảo chi đúng chế độ chính sách, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kinh phí tỉnh hỗ trợ không sử dụng hết phải hoàn trả ngân sách tỉnh trong năm 2021.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 60