Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021 đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vị nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 24/07/2021

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở đã có Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021 đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vị nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.757