Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021
Ngày cập nhật 24/07/2021

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021. Trong đó:

- Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1.733 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 244 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 55 tập thể;

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.091