Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn
Ngày cập nhật 24/07/2021

Ngày 19 tháng 7 năm 2021,UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1023 /QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí số tiền: 39.680.000 đồng (Ba mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng) để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 qua địa bàn phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

 

(Kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

             

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số ngày

Số người

 Đơn giá

 Thành tiền
 ( đồng)

1

Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

 

 

 

     1.500.000

       1.500.000

2

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

 

 

 

 

     33.180.000

a

Chi bồi dưỡng các cuộc họp  hội đồng cưỡng chế

 

 

 

 

     16.020.000

 

Người chủ trì cuộc họp

Đồng/người/buổi

4

4

       200.000

      3.200.000

 

Thành viên hội đồng:

Đồng/người/buổi

4

18

       150.000

    10.800.000

 

Đại biểu mời tham dự

Đồng/người/buổi

4

2

         70.000

         560.000

 

Chi tiền nước uống

Đồng/buổi/người

4

24

         10.000

         960.000

 

Chi chuẩn bị tài liệu cuộc họp (in ấn, photo tài liệu)

 

 

 

       500.000

         500.000

b

Mua sắm các công cụ dụng cụ vật dụng cần thiết phục vụ công tác cưỡng chế

 

 

 

 

       1.900.000

 

Làm các biển thông báo, các vật dụng phục vụ công tác (UBND phường)

 

 

 

 

      1.000.000

 

Mua các vật dụng pin, dây

 

 

 

 

         900.000

c

Chi nước uống phục vụ ngày cưỡng chế

Đồng/người/buổi

1

139

          10.000

       1.390.000

d

Chi hỗ trợ lực lượng tham gia cưỡng chế

 

 

 

 

     11.370.000

 

Người chủ trì cưỡng chế

Đồng/người/buổi

1

1

       100.000

         100.000

 

Các thành viên Ban cưỡng chế

Đồng/người/buổi

1

22

         70.000

      1.540.000

 

UBND phường Hương Hồ

Đồng/người/buổi

1

66

         70.000

      4.620.000

 

Bộ phận y tế

Đồng/người/buổi

1

11

         70.000

         770.000

 

Phòng Quản lý đô thị

Đồng/người/buổi

1

2

         70.000

         140.000

 

Hội LHPN thị xã Hương Trà

Đồng/người/buổi

1

5

         70.000

         350.000

 

BCH Đoàn thị xã Hương Trà

Đồng/người/buổi

1

1

         70.000

           70.000

 

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an thị xã

Đồng/người/buổi

1

54

         70.000

      3.780.000

e

Chi hỗ trợ xăng xe các đơn vị:

 

 

 

 

      2.500.000

 

Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (03 chiếc)

Đồng/chiếc

 

 

       500.000

      1.500.000

 

Công an thị xã (02 chiếc)

Đồng/chiếc

 

 

       500.000

      1.000.000

3

Dự phòng kinh phí phát sinh các nhiệm vụ

 

 

 

 

       5.000.000

        Tổng cộng:

 

 

 

 

     39.680.000

             
             

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.073