Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021 cấp cho Công an thị xã
Ngày cập nhật 24/07/2021

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1028 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho Công an thị xã để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Công an thị xã,

Công an thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.088