Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo số 3274/UBND-TP về Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy
Ngày cập nhật 14/09/2021

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 3274/UBND-TP về việc thông báo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy với thông tin cụ thể như sau:

 

1. Quyết định số 318/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CL 263331 tại thửa đất số 380, tờ bản đồ số 30, diện tích 155,1 m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 60 m2; Đất trồng cây lâu năm: 95,1 m2 tọa lạc tại: Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Trịnh Công Thiên ngày 07 tháng 11 năm 2018.  Ngày 05 tháng 12 năm 2019, thực hiện đăng ký biến động tặng cho ông Trịnh Công Ngọc Hảo.

2. Quyết định số 319/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 về việc hủy Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 450205, tại thửa đất số: 149 (57-17), tờ bản đồ số: 7; diện tích đất: 64,0 m² đất ở; tọa lạc tại địa chỉ: Nhà số 82 – Khu tập thể Đường Sắt, Tổ 8, phường An Cựu, thành phố Huế được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 23/12/2016 cho ông, bà Đoàn Nguyễn Trường Nam – Trần Nữ Phương Phương.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận nêu trên đã bị mất. Vì vậy, UBND thị xã đề nghị:

- Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn không thực hiện việc chứng thực liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy nêu trên.

Nếu phát hiện việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, đề nghị các cơ quan, tổ chức kịp thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết.

Văn Thu Thảo-Phòng TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.839