Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp với các ngành và địa phương để rà soát công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 05 tháng 01 năm 2022, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp với các ngành và địa phương để rà soát công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; cuộc họp do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

 

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo; ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Duy Hùng kết luận như sau:

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc; vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, công tác GPMB và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách.

1. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021:

Theo báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại cuộc họp, giải ngân các nguồn vốn đến ngày 31/12/2021 chỉ đạt tỷ lệ 67,62%, thấp so với kế hoạch đề ra là 90%. Trong đó, có nhiều công trình chưa có giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân rất thấp, dưới 50%.

Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 về thực hiện đầu tư công năm 2021, UBND thị xã tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 về thực hiện đầu tư công năm 2021; trong đó các dự án sử dụng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất, tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 có tỷ lệ giải ngân thấp, ảnh hưởng đến tỷ lệ chung của toàn thị xã. Việc giải ngân chậm có nhiều nguyên nhân; trong đó nguyên nhân khách quan do dịch Covid-19, vướng mắc GPMB,… tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và kế hoạch thị xã đề ra đạt trên 90%; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã:

- Nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã. Đặc biệt tập trung đẩy nhanh giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh phân cấp quản lý, vốn bổ sung có mục tiêu, kiến thiết thị chính; chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu để chậm trễ, mất vốn do chủ quan thực hiện.

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến 31/01/2022 (đối với từng nguồn vốn, dự án) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã; kịp thời tham mưu chỉ đạo điều hành, giải quyết vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Tập trung rà soát tiến độ giải ngân tất cả các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn đã bố trí cho các công trình thuộc địa phương sáp nhập vào thành phố Huế để tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp, đảm bảo quy định; chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn theo quy định, tránh để mất nguồn vốn đã bố trí; báo cáo UBND thị xã tiến độ, kết quả giải ngân trước ngày 28/01/2022.

2. Về công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2022:

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022; thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2022. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, phường và các chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS. Đảm bảo các dự án đầu tư công năm 2022 phải được khởi công trước ngày 01/3/2022.

- Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường,Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các công trình dự án trên địa bàn thị xã; đặc biệt các công trình trọng điểm của của tỉnh, thị xã. Tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quý I năm 2022 đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, củng cố bộ máy để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Trung tâm hành chính công, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư. Rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công so với hiện nay (tập trung vào các khâu, các thủ tục có tần suất xuất hiện lớn, thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án).

- Giao trách nhiệm Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì rà soát, đôn đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện; xây dựng báo cáo tuần về tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2022, các khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND thị xã thứ sáu hàng tuần (báo cáo qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã, email: tdtam.huongtra@thuathienhue.gov.vn).

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.004