Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà Sáng - xanh – sạch-đẹp” năm 2022
Ngày cập nhật 26/01/2022

Ngày 19 tháng  01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 190/KH-UBND về việc  tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà Sáng - xanh – sạch-đẹp” năm 2022, nội dung của Kế hoạch như sau:

 

1.Mục đích, yêu cầu

- Phát động sâu rộng trong toàn dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên toàn thị xã tổ chức, tham gia và duy trì có hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại đô thị và các vùng nông thôn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của tổ dân phố, thôn, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn thị xã.

- Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Đề án Ngày Chủ nhật xanh Hãy hành động để Hương Trà Sáng - xanh – sạch-đẹp của thị xã phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

- Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thị xã

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1252/KH-UBND, ngày 23/05/2019 của Uỷ ban nhân dân Thị xã Hương Trà về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và ”Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”; Kế hoạch số 524-QĐ/TTG ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đạt mục tiêu Đề án trong năm 2022.

2. Nội dung trọng tâm

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được phân công; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng:

- Tiếp tục tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy  về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Hương Trà sáng, xanh, sạch, đẹp

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung đối với người dân và thanh thiếu nhi, học sinh tại 100% các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ, câu chuyện dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

- Đẩy mạnh việc tổ chức các hội thi, hội diễn, truyền thông, sinh hoạt chuyên đề đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng Hương Trà sáng-xanh-sạch-đẹp, không rác thải. Tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh. Tăng cường công tác tuyên truyền các ca khúc về Ngày Chủ nhật xanh tại các cuộc họp, hội nghị, hội thi, hội diễn, các hoạt động ra quân thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh,…

- Phát động tuyên truyền đến người dân việc hạn chế sử dụng bao bì ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày đa dạng sinh học, Giờ trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,…

- Xây dựng các pano, áp phích, infographic, biên tập và cấp phát ấn phẩm truyền thông; lập các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện và nhân rộng các công trình phần việc sáng, xanh, sạch, không rác thải tại các địa phương, đơn vị trên các bảng tin, website, trên mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Khuyến khích việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trên Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định qua đó kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

b.Tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động  cụ thể Ngày Chủ nhật xanh:

- Tiếp tục duy trì và thực hiện trong toàn dân, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh trên địa bàn toàn thị xã ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, đẹp phố, cơ quan, công sở, tổ chức có trọng tâm, trọng điểm và duy trì thường xuyên tại khu vực ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, lô đất trống, cống rãnh, kênh mương, khu công nghiệp,…

- Vận động nhân dân trên địa bàn toàn thị xã duy trì việc thực hiện chương trình Sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, các hộ gia đình trên địa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, khu vực xung quanh nhà và thôn xóm, ngõ hẻm. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

- Vận động các hộ dân hạn chế đốt và rãi vàng mã, thực hiện việc đốt vàng mã đảm bảo vệ sinh, an toàn và đúng quy định. Xây dựng các mô hình “không xả rác” ở các nhà hàng, quán ăn, điểm tham quan, du lịch, công viên, điểm xanh, điểm công cộng và các chợ…; vận động các cơ quan, công sở, khách sạn, nhà hàng cho sử dụng nhà vệ sinh miễn phí, xử phạt các hành vi đi vệ sinh không đúng nơi quy định.

- Hàng tuần tổ chức thực hiện công tác lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, phân làn giao thông và đậu, đỗ xe đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện khi tham gia giao thông không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Mai vàng trước ngõ”, vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã (có điều kiện) trồng mai vàng trước ngõ, trong sân vườn; trong đó, các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp phải tiên phong làm trước, mỗi đơn vị trồng ít nhất 02 cây với mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái nhân văn truyền thống của vùng đất Cố đô.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1252/KH-UBND, ngày 23/05/2019 của Uỷ ban nhân dân Thị xã Hương Trà về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và ”Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”, phát động phong trào “1 triệu túi Giấy” để sử dụng cho sinh hoạt, thương mại; phong trào sáng kiến vật liệu thay thế vật liệu nhựa sử dụng 01 lần trong sinh hoạt hàng ngày; phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các em học sinh tại các trường học; các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp đánh thuế mạnh vào việc sản xuất và tiêu thụ túi ni lông sử dụng 01 lần;

- Tăng cường chiếu sáng các công viên, trục đường chính, tạo thêm nhiều không gian xanh, điểm xanh công cộng. Tổ chức thực hiện các công trình bồn hoa, đường hoa, vườn hoa trên các tuyến đường chính tại các xã, phường; chỉnh trang cảnh quang trên tuyến Quốc lộ 1A. Tổ chức các hoạt động ra quân tuyên truyền, tham gia giữ gìn và làm sạch đẹp các công trình di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch trên địa bàn thị xã; chú trọng việc thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm đẹp các bồn hoa, tạo cảnh quan sạch đẹp tại các di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch.

- Để phát huy tính chủ động từ cơ sở,UBND các phường, xã tổ chức ký cam kết thực hiện Ngày Chủ nhật xanh ở các hộ gia đình tại các tổ dân phố, thôn. Khuyến khích tham gia từ các hành động nhỏ, như: Mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, làng, bản phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức ra quân bảo vệ môi trường khu dân cư; mỗi cơ quan, đơn vị phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị. 100% các cơ quan, ban, ngành tổ chức vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- Tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh năm 2022, qua đó vận động toàn thể nhân dân ra quân vệ sinh môi trường để đón Tết Nguyên Đán và tổ chức đồng loạt ra quân tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn thị xã thực hiện Ngày Chủ nhật xanh.

- Các địa phương, đơn vị hàng tháng chọn 01 địa điểm để tổ chức ra quân đồng loạt triển khai thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn của đơn vị mình.

- Phát động quy mô lớn Ngày Chủ nhật xanh kết hợp các sự kiện Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ biển đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học, Giờ Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Tùy tình hình thực tế các xã, phường và cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào để tạo hiệu ứng có hiệu quả.

- Trước các đợt thiên tai như mưa lớn, bão, lũ,... các địa phương, đơn vị cần chủ động phương án xử lý môi trường, chuẩn bị nguồn lực để triển khai ngay sau thiên tai để tránh tình trạng tồn đọng rác thải, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3762/KH-UBND của UBND thị xã về việc trồng cây phân tán; UBND các xã, phường, các đơn vị đoàn thể có kế hoạch trồng cây xanh, trồng hoa phù hợp với từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị, trường học.

- Tăng cường áp dụng chế tài để xử phạt. Lực lượng công an cơ sở đẩy mạnh việc xử phạt các hành vi vi phạm; đồng thời kết hợp công tác truyền thông việc xử phạt trên các phương tiện truyền thông để tăng cường tính răn đe, nhắc nhở, tăng cường đầu tư hệ thống camera phục vụ công tác giám sát về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

3. Tổ chức thực hiện

UBND thị xã đề nghị UBND các xã, phường, các phòng, ban liên quan tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh theo từng chủ đề, chủ điểm gắn với từng quý trong năm 2022, cụ thể như sau:

a. Qúy I: Ngày Chủ nhật xanh với phong trào Mai vàng trước ngõ và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

- Tổ chức trồng cây xanh hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Phát động phong trào Mai vàng trước ngõ, vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã (có điều kiện) trồng mai vàng trước ngõ, trong sân vườn; trong đó, các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp phải tiên phong làm trước, mỗi đơn vị trồng ít nhất 02 cây; Ra quân vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng, các đường làng, ngõ xóm. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các đường hoa, vườn hoa, hàng rào xanh; tuyến đường kiểu mẫu. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin địa chúng; thiết kế xây dựng các pano, ifnographic tuyên truyền.

- Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

b. Qúy II: Ngày Chủ nhật xanh vì cộng đồng Ngày Chủ nhật xanh với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp (có điều kiện) trồng mai vàng trước ngõ, trong sân vườn.

- Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.

c. Qúy III:Ngày Chủ nhật xanh với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”.

- Tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sửa chữa và xây dựng mới sân chơi thiếu nhi,…

- Tuyên truyền về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ nguồn nước sạch; trồng cây xanh; các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức trồng mới cây xanh trên địa bàn thị xã

d. Qúy IV: Ngày Chủ nhật xanh - Chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ.

- Tập trung xây dựng và thành lập đội hình cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai tại cơ sở nhằm thực hiện các nhiệm vụ tại chỗ và sẵn sàng ứng cứu, chi viện cho địa phương khác theo sự điều động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã.

- Ra quân tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, xử lý nguồn nước, khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật chết và tẩy uế để khắc phục hậu quả của bão, giúp đỡ nhân dân nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

4. Xây dựng các mô hình

a. Mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, triển khai phong trào “Mai vàng trước ngõ”:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, phong trào “Mai vàng trước ngõ”. Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố duy trì và xây dựng mỗi đơn vị ít nhất 01 bồn hoa hoặc tuyến đường hoa; vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn (có điều kiện) trồng mai vàng trước ngõ, trong sân vườn; trong đó, các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp trồng ít nhất 02 cây.

- Các trường học, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng công trình bồn hoa tại khuôn viên đơn vị, có kế hoạch hằng tuần tổ chức chăm sóc, bảo vệ bồn hoa.

b.Mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị xã tiếp tục nhân rộng và thực hiện mô hình Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” tại các tuyến đường liên thôn, xóm, tổ dân phố của 09 phường, xã trên địa bàn toàn thị xã theo Kế hoạch số 165-KH/LN ngày 16/4/2018 về việc Xây dựng mô hình chung sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an” thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội.

c.Tiếp tục duy trì phong trào “60 phút sạch nhà đẹp ngõ”

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Hương Trà sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với phong trào “60 phút sạch nhà đẹp ngõ”. Góp phần chuyển nhận thức từ “nhặt một cọng rác” đến “đổ rác đúng chỗ” trong cộng đồng dân cư.

- Duy trì việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân qua Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định qua đó kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

d.Tổ chức phong trào “Nói không với túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trên địa bàn thị xã:

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nhận thức rõ về tác hại của túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đối với môi trường, sức khỏe con người từ đó nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc hình thành thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, xem túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần như là một sản phẩm hủy hoại môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, cần quản lý nghiêm ngặt hướng đến không sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong cuộc sống hằng ngày bằng việc thay thế sử dụng các túi đựng hàng thân thiện với môi trường và các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa sử dụng nhiều lần.

- Vận động các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, tiểu thương tiến hành ký cam kết về phân loại rác thải “Nói không với túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” .

-  Tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn  về hướng dẫn phân loại, thu gom rác tại nguồn, ứng dụng vi sinh trong xử lý rác hữu cơ tại gia đình, tiếp tục nhân rộng mô hình “Thôn không rác thải” .

e. Tổ chức các câu lạc bộ, Đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương:

100% Đoàn Thanh niên cấp xã, phường duy trì ít nhất 01 câu lạc bộ, Đội hình Thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động tham gia phát hiện, kịp thời tố giác, đề xuất và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

5. Tổ chức thực hiện

a. UBND các xã, phường:

- UBND các xã, phường giao trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này cho 01 đồng chí lãnh đạo (giao cho Chủ tịch UBND cấp xã, phường). Đề nghị UBND các xã, phường lập danh sách các đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai Đề án gửi về UBND thị xã qua Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Đoàn TNCS HCM thị xã trước ngày 11/02/2022 để tổng hợp, theo dõi và báo cáo UBND thị xã thuận lợi trong quá trình chỉ đạo, điều hành.

- Hàng tuần, tổ chức ít nhất 01 địa điểm ra quân vào sáng Chủ nhật để huy động các lực lượng thực hiện gắn với tiêu chí đánh giá việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Tổ phố không rác”, đặc biệt là duy trì có hiệu quả phong trào “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa phương, đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo thực chất, không hình thức. Lịch đăng ký ra quân cụ thể về: địa điểm thực hiện, số lượng huy động, thành phần ra quân, thời gian bắt đầu, điện thoại của lãnh đạo chịu trách nhiệm.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Chủ trì xây dựng kế hoạch, đề án, phương án, dự toán kinh phí triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương mình quản lý định kỳ hàng năm.

- Tiến hành rà soát, chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh.

b. Đoàn TNCS HCM thị xã Hương Trà:

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ hằng quý, 06 tháng/lần và trước ngày 31/12/2021 báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị đóng trên địa bàn thị xã huy động mọi đối tượng tham gia Ngày Chủ nhật xanh.

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa-thông tin-thể thao tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động hưởng ứng phong trào diễn ra trên toàn địa bàn toàn thị xã.

- Tổng hợp kết quả và phối hợp phòng Nội vụ xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích điển hình trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 vào tháng 01/2023.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công trình thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới” trên địa bàn toàn thị xã qua đó tiếp tục xây dựng mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”.

- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn thị xã tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nguyên tắc 5K

c. Đối với các cơ quan, ban, ngành liên quan:

- Căn cứ nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tổ chức Ngày Chủ nhật xanh năm 2022, trong đó yêu cầu các đơn vị có kế hoạch đăng ký thực hiện chương trình trong năm 2022 và đăng ký thực hiện từ đầu năm đồng thời dự kiến lịch ra quân cụ thể

- Hàng tuần, các cơ quan ban ngành tổ chức ít nhất 01 địa điểm ra quân vào sáng Chủ nhật để huy động các lực lượng thực hiện gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp, để đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo thực chất, không hình thức.

 

Trúc Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.849