Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng năm 2021
Ngày cập nhật 26/01/2022

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 964.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi bốn triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho UBND các phường, xã để hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).

 

       
   

 

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

1

UBND phường Hương Chữ

                        336.000

 

2

UBND phường Tứ Hạ

                          88.000

 

3

UBND phường Hương Văn

                          96.000

 

4

UBND phường Hương Vân

                          35.000

 

5

UBND phường Hương Xuân

                          88.000

 

6

UBND xã Hương Toàn

                          55.000

 

7

UBND xã Hương Bình

                          65.000

 

8

UBND xã Bình Thành

                          91.000

 

9

UBND xã Bình Tiến

                        110.000

 

Tổng cộng

                        964.000

 

 

Trúc Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.842