Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần vận tải Hùng Đạt
Ngày cập nhật 08/04/2022

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-KPHQ buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty Cổ phần vận tải Hùng Đạt

Địa chỉ trụ sở chính: 79 Hoàng Diệu, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã số doanh nghiệp: 3301304536

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3301304536; ngày cấp: 15/8/2018; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đạt                            Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

2. Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c và d Khoản 3 Điều 14 và Khoản 5 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

3. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: làm thay đổi tình trạng ban đầu của đất do đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp tại khu vực đô thị, cụ thể:

Vào tháng 5 năm 2020, Công ty Cổ phần vận tải Hùng Đạt đã chiếm đất trồng lúa do UBND phường Tứ Hạ quản lý với diện tích 958 m2 để đào hồ trồng sen tại thửa đất số L.257 và L.258, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại TDP 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà .

Vào tháng 9 năm 2020, Công ty Cổ phần vận tải Hùng Đạt đã chiếm đất rừng sản xuất do UBND phường Tứ Hạ quản lý với diện tích khoảng 2250 m2 (45mx50m) để san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào với mục đích làm bãi đổ xe, tại thửa đất số RST.244, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại TDP 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

4. Lý do không ra quyết định xử phạt: Hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại điểm c khoản 1 điều 65 của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

5. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện và thời gian thực hiện:

a) Biện pháp: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Biện pháp: Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm.

Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

c) Biện pháp: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Hương Trà với số tiền 15.733.874 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi tư đồng).

Việc xác định số lợi bất hợp pháp được quy định tại khoản 2, điều 1, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, cụ thể như sau:

+ Đối với vị trí vi phạm tại thửa đất RST.244, TBĐ số 31, tọa lạc tại TDP 9, phường Tứ Hạ (loại đất đang sử dụng sau khi chiếm là đất cơ sở sản xuất kinh doanh):

Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm = (2250 m2 (diện tích vi phạm) x 790.000 đồng/m2 x 60% (giá đất sản xuất kinh doanh) / 70 năm (thời hạn sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh)) x 1 năm (số năm vi phạm) = 15.235.714 đồng.

+ Đối với vị trí vi phạm tại thửa đất L.257 và L.258, TBĐ số 31, tọa lạc tại TDP 9, phường Tứ Hạ (loại đất đang sử dụng sau khi chiếm là đất trồng lúa):

Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm = ( (958 m2 (diện tích vi phạm) x 26.000 đồng/m2 (giá đất trồng lúa) / 50 năm (thời hạn sử dụng đất trồng lúa)) x 1 năm (số năm vi phạm) = 498.160 đồng.

Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

6. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức có tên tại Điều này chi trả.

Tập tin đính kèm:
Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.903