Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" thị xã Hương Trà lần thứ III, năm 2022
Ngày cập nhật 13/05/2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" thị xã Hương Trà lần thứ III, năm 2022 Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022) với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Qua hội thi nhằm tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thị xã Hương Trà lần thứ III, năm 2022 còn là dịp để các gia đình giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của các gia đình, có tác dụng tích cực đề cao những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, làm cho quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng trong việc gìn giữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bồi dưỡng nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình, để gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Thông qua hội thi các gia đình được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, chính sách Dân số - KHHGĐ, xây dựng gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thể hiện tài năng của gia đình để chế biến các món ăn cho “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Hội thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI HỘI THI “GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC”

1. Đối tượng tham gia hội thi cấp thị xã: là các gia đình thật sự tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các thôn, tổ dân phố được các xã, phường bình chọn.

Mỗi xã, phường chọn một gia đình tham gia hội thi cấp thị xã, một gia đình dự thi có từ 3 - 4 thành viên gồm bố, mẹ và con.

Danh sách các gia đình tham gia hội thi có xác nhận của UBND xã, phường gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã hạn cuối ngày 10/6/2022.

2. Nội dung và Hình thức tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” lần thứ III, năm 2022 sẽ được tổ chức qua 03 phần thi

- Phần thi thứ nhất: Chào hỏi giới thiệu đội thi (gia đình).              

- Phần thi thứ hai: Kiến thức

- Phần thi thứ 3: Bữa cơm dinh dưỡng gia đình.

3. Thời gian tổ chức hội thi: Dự kiến từ ngày 22 - 24/6/2022.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện từ ngân sách đã cấp cho các đơn vị năm 2022.

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện.

Huy động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND thị xã giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức Hội thi thành công.

2. UBND các xã, phường tùy điều kiện thực tế để tổ chức hội thi “Gia đình Hạnh phúc” cấp xã hoặc tiến hành bình chọn gia đình đại diện cho địa phương mình tham gia hội thi cấp thị xã, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho quá trình tập luyện và tham gia hội thi đạt kết quả tốt.

Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" thị xã Hương Trà lần thứ III là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nhận được kế hoạch này đề nghị UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện để hội thi thành công tốt đẹp./.

Tập tin đính kèm:
Mỹ Lệ - phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.826