Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai hướng dẫn liên quan đến giấy tờ hợp pháp về đất đai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Ngày cập nhật 18/05/2022

Liên quan đến việc hướng dẫn các giấy tờ hợp pháp về đất đai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, ngày 22/4/2022 Sở Xây dựng đã có Công văn số 1404/SXD-QHKT về việc thành phần hồ sơ giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các đơn vị trên áp dung thực hiện và triển khai các nội dung sau:

 

1. Đối với giấy tờ hợp pháp về đất đai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm một trong các loại giấy tờ sau:

a, Quyết định giao đất.

b, Quyết định cho thuê đất kèm Hợp đồng thuê đất.

c, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng tiến độ và đã được bàn giao đất trên thực địa thì Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và Biên bản bàn giao đất trên thực địa được xem là giấy tờ hợp lệ để cấp giấy phép xây dựng.

2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Phòng Quản lý đô thị rà soát, cập nhật nội dung trên vào thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn; đồng thời niêm yết công khai để tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính được biết và thực hiện.

- Trung tâm Hành chính công thị xã, niêm yết, công khai nội dung về giấy tờ hợp pháp về đất đai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng để các tổ chức, cá nhân thực hiện đảm bảo quy định.

- UBND các phường, xã tuyên truyền, phổ biến, công khai nội dung về giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng nêu trên đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi UBND thị xã (qua phòng Quản lý đô thị) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.394