Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về phân cấp trong quản lý dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Ngày cập nhật 18/05/2022

Ngày 04/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 570/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định về phân cấp trong quản lý dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải quản lý

 

Theo đó, việc phân cấp quyết định đầu tư dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo Luật Đầu tư công được thực hiện như sau: Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin quyết định đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C do các đơn vị thực hiện.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.449