Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
Ngày cập nhật 30/06/2022

UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành văn bản số 2000/UBND-CNTT ngày 28/6/2022 về việc tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam.

 

Nhằm thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng rộng rãi ứng dụng i-Speed, hỗ trợ người dùng chủ động kiểm tra, tự đánh giá tốc độ truy nhập Internet một cách khách quan trung thực chính xác, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ internet trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh truy nhập Internet của đơn vị mình biết và cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed để kiểm tra chất lượng dịch vụ Internet của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đang cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn thị xã.

2. Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các phường, xã: Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn người dân tham gia trải nghiệm ứng dụng i-Speed nhằm nâng cao số lượng mẫu đo kiểm trên địa bàn đảm bảo kết quả đo kiểm, thống kê phản ánh chính xác thực tế chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn thị xã.

3. Các cơ quan, đơn vị có Cổng/Trang thông tin điện tử và UBND các phường, xã: đặt banner/logo quảng bá ứng dụng i-Speed trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị để người dân biết thông tin và sử dụng ứng dụng i-Speed.

4. Ứng dụngi-Speeddo Cục Viễn thông và Trung tâm Internet Việt Nam triển khai, hiện đang được cung cấp miễn phí trên hai nền tảng kho ứng dụng của App Store (điện thoại dùng IOS) và CH Play (điện thoại dùng Android) với tên gọi là i-Speed by VNNIC (có hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm).

Tập tin đính kèm:
My Na - VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 3.288