F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phan Lượm và bà Nguyễn Thị Nãi
Ngày cập nhật 19/09/2022

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1310/QĐ-KPHQ buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với:

1. Họ và tên: Phan Lượm                                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 08/6/1956              Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

Nơi ở hiện tại: TDP Phụ Ổ 2, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CCCD số: 046056003586; ngày cấp: 14/6/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Và bà: Nguyễn Thị Nãi                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1964              Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

Nơi ở hiện tại: TDP Tổ Phụ Ổ 2, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà

CCCD số: 046164001883; ngày cấp: 19/4/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

3. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai. Cụ thể: năm 2017, ông Phan Lượm và bà Nguyễn Thị Nãi đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 595 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc các thửa đất số 61 và 62, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại TDP Phụ Ổ 2, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. Việc mua bán, thỏa thuận giữa bên mua và bên bán không có hợp đồng, văn bản giao dịch. Hiện trạng trên thửa đất có xây dựng 03 sanh phần với xây thành bao bằng đá hộc.

4. Lý do không ra quyết định xử phạt: Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 1 điều 65 của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

5. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện và thời gian thực hiện:

a) Biện pháp: Buộc bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải trả lại đất cho người sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền.

Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Biện pháp: Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng đất đã thu trong thời gian sử dụng đất còn lại.

Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

c) Biện pháp: Buộc bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chuyển quyền sử dụng đất không đủ điều kiện trong thời gian vi phạm vào tài khoản tạm giữ số 3949, Mã đơn vị quan hệ ngân sách số 1067129 của Thanh tra thị xã Hương Trà, tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hương Trà với số tiền 1.200.516 đồng (Một triệu hai trăm nghìn năm trăm mười sáu đồng).

Việc xác định số lợi bất hợp pháp được quy định tại khoản 2, điều 1, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, cụ thể như sau:

Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm: ((843,3 m2 *26.000 đồng (vị trí 2))/50 năm)* 4,5628năm = 1.200.516đồng.

Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

6. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức có tên tại Điều này chi trả.

Tập tin đính kèm:
Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.719