F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm học 2021-2022
Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm học 2021-2022.

Trong đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà có 06 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cụ thể:

1. Bà Trần Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

2. Bà Lê Thị Lương, Giáo viên Trường Mầm non Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

3. Bà Trần Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

5. Bà Lê Ngọc Hà Khanh, Giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hương Toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

6. Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà.

 (Có file Quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 12.197