F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Hoàng Vinh - Trịnh Thị Thẩu, phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 642614, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 27/06/2005 cho ông, bà Hoàng Vinh – Trịnh Thị Thẩu sử dụng.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Hoàng Vinh – Trịnh Thị Thẩu không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở.

(Chi tiết Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 12.357