F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 30/11/2022

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin về Nhà đầu tư thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phúc Thịnh.

- Mã số doanh nghiệp: 3300349622 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 16/5/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 19/3/2021;

- Địa chỉ trụ sở: 58 Ngự Bình, phường An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thông tin về dự án đầu tư

1. Vốn đầu tư của dự án: 99,2 tỷ đồng (Chín mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng)

- Vốn góp của nhà đầu tư: 22 tỷ đồng (Hai mươi hai tỷ đồng)

- Vốn huy động: 77,2 tỷ đồng (Bảy mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng)

2. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

- Vốn góp:

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp (đồng)

Tỷ lệ (%)

Phương thức góp vốn

Tiến độ góp vốn

1

Công ty TNHH Phúc Thịnh

22.000.000.000

100%

Tiền mặt

Đã thực hiện

 

- Vốn huy động: 77,2 tỷ đồng (Bảy mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng)

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. Các mốc tiến độ cụ thể thực hiện tại Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư.

III. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Nội dung chi tiết Quyết định trong file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Minh Hạnh - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 126