Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Buộc ông Trần Xuân Long và ông Trần Xuân Tam Anh
Ngày cập nhật 12/04/2024

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với:

1. Họ và tên: Trần Xuân Long                        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1993                  Quốc tịch:Việt Nam

Nghề nghiệp: Lái xe

Nơi ở hiện tại : TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CCCD số: 046093011552; ngày cấp: 27/12/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Và ông: Trần Xuân Tam Anh                            Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1996                   Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Thợ sơn

Nơi ở hiện tại: TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CCCD số: 046096014588; ngày cấp: 24/9/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 95 của Luật Đất đai tại khu vực đô thị trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật Đất đai đối với thửa đất số H2, tờ bản đồ Bản vẽ QH phê duyệt ngày 03/6/2010, diện tích 250 m2, địa chỉ tại TDP 9, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn).

b. Hình thức phạt bổ sung: Không.

c. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Trần Xuân Long và ông Trần Xuân Tam Anh thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

Tập tin đính kèm:
Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.201