Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của UBND thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/06/2024

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh tên gọi Chương trình phát triển đô thị thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065 theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

Stt

Nội dung theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND thị xã Hương Trà

Nội dung điều chỉnh

Tên gọi

Tổng Dự toán

Tên gọi

Tổng Dự toán

1

Chương trình phát triển đô thị thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065

523,030

 Chương trình phát triển đô thị thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045

523,030

 

Tổng cộng

523,030

 

523,030

* Lý do: Điều chỉnh tên gọi chương trình phù hợp với Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.001
Truy câp hiện tại 6.135