Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 28/06/2024

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc Trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2024, số tiền 18.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn).

Để trợ cấp mai táng phí cho bà Trần Thị Khâm

Địa chỉ thường trú: Thôn Giáp Tây, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Là người đứng ra tổ chức mai táng đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho trường hợp:

Ông: Dương Xuân Tri                   Sinh năm: 1962

Quê quán: Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Trú quán: Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Đã từ trần ngày 18/5/2024 theo trích lục khai tử số 57/TLKT ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn.

Quan hệ với người từ trần: Vợ.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.336
Truy câp hiện tại 6.289