Tìm kiếm thông tin
QĐ công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2017 và 3 năm (2014 – 2017)
Ngày cập nhật 07/11/2017
Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 về việc công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2017 và công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 3 năm (2014 – 2017), cụ thể:
I. Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2017 cho 43 đơn vị:

1. Tổ dân phố 1, phường Tứ Hạ.

2. Tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ.

3. Tổ dân phố 5, phường Tứ Hạ.

4. Tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ.

5. Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ.

6. Tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ.

7. Tổ dân phố Lai Thành 1, phường Hương Vân.

8. Tổ dân phố Long Khê, phường Hương Vân.

9. Tổ dân phố Sơn Công 1, phường Hương Vân.

10. Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Văn.

11. Tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn.

12. Tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn.

13. Tổ dân phố Bàu Đưng, phường Hương Văn.

14. Tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn.

15. Tổ dân phố Thanh Khê, phường Hương Xuân.

16. Tổ dân phố Thượng Thôn, phường Hương Xuân.

17. Tổ dân phố Liễu Nam, phường Hương Xuân.

18. Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân.

19. Tổ dân phố 1, phường Hương Chữ.

20. Tổ dân phố 11, phường Hương Chữ.

21. Tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An.

22. Tổ dân phố An Vân, phường Hương An.

23. Tổ dân phố An Hòa, phường Hương An.

24. Tổ dân phố 6, phường Hương Hồ.

25. Tổ dân phố 8, phường Hương Hồ.

26. Tổ dân phố 10, phường Hương Hồ.

27. Làng An Thuận, xã Hương Toàn.

28. Thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn.

29. Làng Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn.

30. Làng La Khê, xã Hương Vinh.

31. Làng Bao Vinh, xã Hương Vinh.

32. Làng Vân Quật Đông, xã Hương Phong.

33. Thôn Thai Dương Hạ 1, xã Hải Dương.

34. Thôn Thai Dương Hạ 2, xã Hải Dương.

35. Thôn Thai Dương Hạ 3, xã Hải Dương.

36. Thôn Thai Dương Thượng 1, xã Hải Dương.

37. Thôn Thai Dương Thượng 2, xã Hải Dương.

38. Thôn Bình Lợi, xã Bình Điền.

39. Thôn Vinh An, xã Bình Điền.

40. Thôn Đông Hòa, xã Bình Điền.

41. Thôn Hương Quang, xã Hương Bình.

42. Thôn Bình Dương, xã Hương Bình.

43. Thôn 1, xã Hồng Tiến.

II. Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 3 năm (2014-2017) cho 15 đơn vị:

1. Tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân.

2. Tổ dân phố 5, phường Hương Chữ.

3. Tổ dân phố 9, phường Hương Chữ.

4. Tổ dân phố An Lưu, phường Hương An.

5. Thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn.

6. Thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn.

7. Thôn Giáp Tây, xã Hương Toàn.

8. Làng Vân Cù, xã Hương Toàn.

9. Thôn Hòa Cát, xã Bình Thành.

10. Thôn Hiệp Hòa, xã Bình Thành.

11. Thôn Phú Tuyên, xã Bình Thành.

12. Thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành.

13. Thôn Bình Lộc, xã Bình Điền.

14. Thôn Điền Lợi, xã Bình Điền.

15. Thôn Hương Lộc, xã Hương Bình.

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 109