Tìm kiếm thông tin
Quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017
Ngày cập nhật 07/11/2017
Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 về việc công nhận xã Hương Vinh đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017.
Tiền thưởng đối với “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017 bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của thị xã.

(Đính kèm Quyết định)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 118