Tìm kiếm thông tin
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thường
Ngày cập nhật 03/09/2018

Ngày 07 tháng 8  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Dương Thường; Giới tính: Nam; sinh ngày 02/6/1951; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lái xe

Nơi ở hiện tại: xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

CMND số: 190046438; Cấp ngày:07/02/2012; Nơi cấp: Công an Thừa Thiên Huế

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vận chuyển lâm sản trái pháp luật có tang vật vi phạm

Quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 4 Điều 22, Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Tình tiết tăng nặng: Không

Tình tiết giảm nhẹ: Chấp hành tốt, tự nguyện khai báo rõ rang, thành thật hối lỗi

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt hành chính:

Cụ thể:

+ Phạt tiền 20.000.000 đồng, Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn; về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật với khối lượng lâm sản là 0,969m3 gỗ Gõ nhóm IIA quy tròn 1,550m3

+  Phạt tiền 20.000.000 đồng, Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn; về hành vi  vận chuyển lâm sản trái pháp luật với khối lượng lâm sản là 3,068 m3 gỗ Chua, Chò, Chủa gỗ thông thường quy tròn 4,908m3

- Hình thức phạt bổ sung:

+ Tịch thu 26 hộp gỗ Gõ, Chua, Chò, Chủa; Khối lượng: 4,037 m3, Quy tròn là 6,459 m3 gỗ Tròn(gỗ Gõ nhóm IIA khối lượng 0,969 m3 quy tròn 1,550 m3; gỗ Chua, Chò, Chủa khối lượng 3,068 m3 quy tròn 4,908m3 nhóm gỗ thong thường

+ Buộc nộp số tiền tương đương giá trị xe tải ô tô tải ben, biển kiểm soát 75C-08433 là 17.000.000 đồng , Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng; (Để thay thế cho việc thực hiện hình thữ xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính)

Tổng cộng: 57.000.000 đồng, Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu đồng

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

Giao cho ông Dương Thường là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành Quyết định xử phạt

Ông Dương Thường phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này.Nếu quá thời hạn mà ông Dương Thường không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 78, Luật xử lý vi phạm hành chính, ông Dương Thường phải nộp tiền tại Kho bạc nhà nước thị xã Hương Trà trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt

Ông Dương Thường có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 455