Tìm kiếm thông tin
UBND thị xã Hương Trà tổ chức làm việc với CTCP Hello quốc tế Việt Nam
Ngày cập nhật 28/09/2018

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ (đoạn nối đường tỉnh 16 (ĐT 16) đến đường tránh Huế), thị xã Hương Trà; Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ (đoạn nối ĐT16 đến đường tránh Huế), thị xã Hương Trà; Công văn số 57/CV/HE ngày 20/9/2018 của Công ty Cổ phần Hello quốc tế Việt Nam về việc báo cáo tiến độ dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tứ Hạ.

Vào lúc 14 giờ ngày 26/9/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Ông Nguyễn Xuân Ty - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng các ngành liên quan tổ chức làm việc với Ông ZHANG GUO QIANG - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Hello quốc tế Việt Nam bàn bạc các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ (đoạn nối ĐT16 đến đường tránh Huế), thị xã Hương Trà và các vướng mắc liên quan. Sau khi thảo luận đã đi đến thống nhất một số nội dung như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ (đoạn nối  ĐT16 đến đường tránh Huế), thị xã Hương Trà, cụ thể: Công ty Cổ phần Hello quốc tế Việt Nam chi trả 50 % giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt, được chi trả làm 02 đợt; giá trị góp chi trả lần này là 3 tỷ đồng. Phần còn lại sẽ thống nhất chi trả trong quý 1 năm 2019.

2. Thời gian chi trả: Công ty Cổ phần Hello quốc tế Việt Nam cam kết trả lời UBND thị xã trước ngày 04/10/2018 về việc ấn định ngày cụ thể Công ty góp vốn vào dự án để chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà) thực hiện dự án Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ (đoạn nối ĐT16 đến đường tránh Huế), thị xã Hương Trà theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo tiến độ triển khai của dự án.

3. Liên quan đến việc GPMB phạm vi 23 ha để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tứ Hạ. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ chỉ đạo các các ngành chuyên môn tích cực rà soát và tập trung triển khai thực hiện để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 442