Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho em Lê Văn Vũ vì đã có hành động dung cảm cứu các em nhỏ đuối nước.
Ngày cập nhật 16/10/2018

Ngày 28 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND về viêc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho em Lê Văn Vũ, Học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Hương Thọ vì đã có hành động dung cảm cứu các em nhỏ đuối nước.

Mức thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.848.178
Truy câp hiện tại 37