Tìm kiếm thông tin
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Thành
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1125/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Thành              

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.948.368
Truy câp hiện tại 208